İş Yatırım Bugün Harekete Geçmesi Muhtemel 4 Hisseyi Açıkladı İş Yatırım Bugün Harekete Geçmesi Muhtemel 4 Hisseyi Açıkladı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) tarafından 3 nisan 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklamalar yapıldı. Ülkemizin önde gelen şirketlerinden biri olan SAHOL, yatırımcılarına pay başı ''2,94'' TL temettü ödemesi verecek.

SAHOL'dan Rekor Temettü Oranı SAHOL'un bu kararı, hisse başına 2,94 TL brüt ve 2,65 TL net olmak üzere rekor bir temettü oranı öngörüyor. Bu dağıtım, stopaj oranı %10'u dikkate alındığında, hisse başına net 2,65 TL anlamına gelmektedir. 

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) şirketi tarafından temettü Dağıtım Tarihleri ve Süreç Nakit kar payının dağıtımı, 02 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Ödeme tarihi olarak 06 Mayıs 2024 belirlenirken, kar payının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılma işlemleri için kayıt tarihi 03 Mayıs 2024 olarak açıklandı. SAHOL şirketi yatırımcılarına yapacağı 6.181.406.477,30 TL vereceği kar payı ödemesi ile ilgili KAP açıklamasında bulundu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.427.320.000,00 TL net konsolide kardan,

- 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %264,87 ve brüt %294,30 oranında olmak üzere 6.181.406.477,30 TL nakit kar payı dağıtılmasına,

- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.200.523,64 TL ödenmesine,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

nakit kar payının 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.