Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kar Dağıtımı Yapılamayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklamalar da bulundu.

5 Aracı Kurum O Market Hissesi İçin 'AL' Önerisinde Bulundu! Yatırımları Katlayacak 5 Aracı Kurum O Market Hissesi İçin 'AL' Önerisinde Bulundu! Yatırımları Katlayacak

Yayla Gıda şirketinin temettü dağıtıp dağıtmayacağı yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer aldı. Yayla Gıda şirketi de kar payı dağıtımına dair konuya açıklık getiren KAP açıklaması yaptı.

KAP Açıklaması

Yayla Gıda tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 7 Mayıs 2024 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketin 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşmuş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarına göre de net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı ve kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.'' denildi.