Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin temettü ödemesi yapacağı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan duyuru sonrasında hisse sahiplerinin yüzü gülerken temettü detayları merak edilmeye başlandı. Şirket 2023 yılında elde ettiği kar üzerinden hissedarlarına pay başına ödeme yapacak. 

PAY BAŞINA 4 TL TEMETTÜ ÖDENECEK

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin 2023 yılında elde ettiği kar üzerinden temettü ödemesi yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında ödenecek temettü ödemesinin pay başına brüt 4 TL, net 3,6 TL olarak gerçekleşmesine karar verildiği bildirildi. Şirket tarafından yapılacak temettü ödemesinin en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına ayrıca karar verildiği de bildiride yer aldı. 

Logo Yazılım Temettü Ödemesi Detayları

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihli toplantısında;

1  Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 187.565.324-TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 140.154.999-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Yasal Kayıtlara göre ise toplam 1.213.958.177 TL cari dönem karı olmak üzere, toplam TL 1.151.826.401 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu belirlenmiştir.

2  Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

i.  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 400.000.000-TL'lik (nominal değeri 1,00.-TL'lik pay başına brüt 4.-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii.  Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

iii.  Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanması

hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir"

LOGO HİSSELERİNDE SON DURUM

Şirket tarafından alınan temettü kararı hissedarların yüzünü güldürmeyi başardı. Borsa İstanbul'da LOGO koduyla işlem gören hisseler 13 Mayıs'ta 90,90 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri son bir ay içerisinde yatırımcısına yüzde 9,39, son bir yılda ise yüzde 66,64 oranında kazanç sağladı. 

Yabancı Yatırımcı Holding Hissesini 10 Gündür Topluyor Yabancı Yatırımcı Holding Hissesini 10 Gündür Topluyor

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.