Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, şirket sermayesinin 700.000.000 TL’ye artırılması (%693,24607 oranında bedelsiz) nedeniyle ihraç edilecek 611.755.000 TL’lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu yapıldığı belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Yatırımcıların Borsada Hisse Satışı 7 Hafta Sonra Sona Erdi Yatırımcıların Borsada Hisse Satışı 7 Hafta Sonra Sona Erdi

''Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 611.755.000 TL’lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.'' denildi.