Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride pay başına 4 TL'ye yakın tutardaki temettü ödemesi için o tarihi işaret etti. Temettü ödemesi yapacak olan şirket Kamu Aydınlatma Plafromu'na yaptığı bildiride net ve brüt tutarları da açıkladı. Şirket temettü ödemelerini hissedarlara ne zaman dağıtacak?

TEMETTÜ ÖDEMESİ İÇİN O TARİHE İŞARET EDİLDİ

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) Kamu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) yaptığı bildiride şirket tarafından 19 Nisan'da yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2023 mali yılı için kar dağıtım planı açıklandı. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) yaptığı açıklamada temettü ödemesi için 30 Mayıs 2024 tarihine işaret etti. Şirketin bu tarihte temettü yapması için 24 Mayıs 2024 tarihinde kararın Olağan Genel Kurul'a sunulacağı belirtildi. Olağan Genel Kurul'da kararın kabul edilmesi sonrasında şirket 30 Mayıs tarihinde temettü ödemesi yapacak.

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bildiride kar payı dağıtımı ve açıklama şu şekilde belirtildi;

Yatırım Şirketi Pay Başına 5,2 TL Temettü Ödemesi Yapacak! Tarih Belli Oldu Yatırım Şirketi Pay Başına 5,2 TL Temettü Ödemesi Yapacak! Tarih Belli Oldu

Birinci Kar Payı: 3.000.000,00 TL
İkinci Kar Payı: 233.736.631,38 TL
Toplam Brüt Kar Payı: 236.736.631,38 TL
Olağanüstü Yedek: 307.671.019,54 TL

"Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde,

- VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 473.473.263 TL'nin 236.736.631,38 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2023 yılı kârından, 60.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 394,56 (Brüt), % 355,10 (Net) oranında toplam TL kâr payının, 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Pay Grubu TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI - NAKIT (TL) NET TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI - BEDELSIZ (TL) TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI / NET DAGITILABILIR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ISABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA iSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
213.062.968,24 39,15 3,9456 394,56
TOPLAM 213.062.968,24 39,15 3,9456 394,56