Yüzde 348 Kazandıran Şirket Pay Başına 2,3 TL Temettü Dağıtacak Yüzde 348 Kazandıran Şirket Pay Başına 2,3 TL Temettü Dağıtacak

Borsa İstanbul'un ilaç devleri arasında yer alan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) tarafından 7 Nisan 2024 Pazar günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada temettü kararını duyurdu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) şirketi tarafından gelen bildirimde, 2023 Karının Kullanımı hakkında açıklama yapıldı.

PAY BAŞINA 0,99 TL ÖDENECEK

Açıklamada hisse başına brüt 1,1111111 TL, net 0,9999999 TL temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1.74 olarak gerçekleşti. Temettü tarihi henüz açıklanmadı.

GEN İLAÇ'TAN TEMETTÜ DUYURUSU YAPILDI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamada aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 452.382.491 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarih ve 2024/04-02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi Genel Kurul’da pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulacaktır.