Türkiye'nin lider otomotiv şirketleri arasında yer alan Ford Otomotiv (FROTO) tarafından bugün temettü kararı ve temettü ödeme tarihleri belli oldu. Ford Otomotiv tarafından alınan temettü kararı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a da bildirim yapıldı.

Bugünde Tavan Olan Halka Arzdan Temettü Açıklaması Geldi! Bugünde Tavan Olan Halka Arzdan Temettü Açıklaması Geldi!

Son dönemlerde yükselişe geçen hisseden gelen temettü kararı sonrası da 1 hisse başına net olarak 38,97 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Temettülerin hesaplara yatacağı tarih 16 Nisan olarak belirtildi.

FORD OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME KARARI KAP AÇIKLAMASI

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamalarda aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca,

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasının,

b. Kar payı dağıtımının, 15.194.403.000 TL ortaklara nakit birinci kar payı dağıtılması ve 1.517.685.750 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesinin;

c. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 15.194.403.000 TL tutarındaki kar payının ve 1.517.685.750 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin, gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanmasının;

d. Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 32.343.580.400 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının,

e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt; yüzde 3.897 oranında ve 38,97 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

f. Temettü dağıtım tarihinin 8 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin, Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.