Türkiye'de Borsa İstanbul'da listelenen şirketlerin temettü kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a duyurulmaya devam ediyor. Şirketlerin yaptıkları açıklamalar gündemde yer edinirken son olarak da gelen haberlere göre AKCNS koduyla borsada işlem gören Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısı 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Şirket tarafından bugün gerçekleştirilen genel Kurul sonrasında da lider sanayi şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Genel Kurul'ad alınan kar payı dağıtım kararıyla ilgili net açıklamasını yaptı. 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) şirketi tarafından bugün yapılan açıklamada da yönetim kurulu tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde temettü ödemesi dağıtılacak. Şirket KAP'a yaptığı açıklama da yatırımcılarına brüt 6,00 TL net ise 5,40 TL tutarında temettü dağıtılması teklifinin de genel kurulda ortak onayından geçerek de kesinleştiğini ifade etti.

Sanayi Şirketi 4 TL'lik Temettü Ödemesi İçin O Tarihi İşaret Etti Sanayi Şirketi 4 TL'lik Temettü Ödemesi İçin O Tarihi İşaret Etti

AKÇANSA KAP'A DUYURDU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan bildirimde aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Gündemin 6. Maddesinde 2023 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi hususunda;
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait 2.371.207.804,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı 1.140.427.646,59 TL
Toplam Brüt Kâr Payı 1.150.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 114.042.764,66 TL
Özel Yedekler 72.262.421,15 TL
Olağanüstü Yedek 1.034.902.618,19 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;
Ortaklara dağıtılacak 1.150.000.000,00 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından
karşılanmasına, Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 143.410.203,34 TL’nin olağanüstü yedek ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 72.262.421,15 TL’sinin 2023 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 1.066.852.283,59 TL’ sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle, 2023 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %600,69 (Brüt), %540,62 (Net) oranında toplam 1.150.000.000,00 TL Kar Payının 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2023 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.