TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından bugün itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride temettü dağıtımı için o tarih işaret edildi. Temettü ödemesi yapan şirketler birçok yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak TGS Dış Ticaret tarafından KAP'a yapılan açıklamayla birlikte temettü kararı belli oldu. TGS Dış Ticaret temettü ne zaman?

4 MİLYON TL TEMETTÜ DAĞITIMI YAPILACAK

TGS Dış Ticaret tarafından bugün yapılan yönetim kurulu  toplantısı kapsamında şirket çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül eden 4.5 milyon TL birinci kar payı olarak nakit dağıtılmasına karar verildi. Yönetim kurulu tarafından alınan karar ile birlikte temettü ödemeleri brüt 4.500.000,00TL, net 4.050.000,00TL dağıtılmasına karar verildi. Şirket tarafından yapılacak temettü ödemesinin pay başına brüt 0,30 TL net ise 0,27 TL nakit yapılacağı bildirildi.

TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 37.808.348,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 37.238.051,06 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 1.370.309,39 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde, şirketimizin Özkaynak yapısı ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının; şirket çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül edecek şekilde; 4.500.000,00 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

Sanayi Şirketi Temettü Ödemesi İçin Tarih Verdi Sanayi Şirketi Temettü Ödemesi İçin Tarih Verdi

c) Dağıtılacak kar payının %25'ine tekabül edecek şekilde; 1.125.000,00 TL kar payının yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakit dağıtılmasına,

c) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 4.500.000,00TL, net 4.050.000,00TL dağıtılmasına,

d) 1 TL nominal değerde hisse senedine %30,00 nispetinde ve 0,30 TL brüt, %27,00 nispetinde ve 0,27 TL net nakit temettü ödenmesine,

e) Yukarıda açıklanan çerçevede yapılacak olan kar dağıtımının 31/05/2024'e kadar yapılması hususunda Olağan Genel Kurul'da karar verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir."

Yapılan bildiriye göre şirket tarafından ödenecek temettünün 31 Mayıs'a kadar yapılması için Olağan Genel Kurul'da görüşüleceği açıklandı. Yapılacak açıklama sonrasında karar kabul edilirse temettü ödemeleri 31 Mayıs tarihine kadar gerçekleşecek.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.