Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Kararı hakkında açıklama yapıldı. 

Şirketin Yönetim Kurulu, 2023 faaliyet yılı için kar dağıtım teklifi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ULUFA'nın hissedarlarına hisse başına brüt 0,5555555 TL, net ise 0,4999999 TL temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

Sanayi Şirketi Bugün Yatırımcılarına Temettü Ödemesi Yapacak Sanayi Şirketi Bugün Yatırımcılarına Temettü Ödemesi Yapacak

Pay başına ödenecek ''0,55 TL'' Lik kar payı hakkı için 24 Nisan 2024 tarihi işaret edilirken, şirket yatırımcısına duyuruda bulunmak adına KAP'a açıklamalarda bulundu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarihli toplantısında:

1. 2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK'nın E-12509071-103.02.01-113788 sayılı izin yazısı çerçevesinde; VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 22.488.286,74 TL tutarındaki satış ve geri kiralama ( finansal kiralama) işlemi istisnasının etkisi de dikkate alınarak 473.930.674,01 TL net dağıtılabilir dönem kârı mevcut olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ile "Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ"ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 503.196.000,00 TL'den, 6.776.795,33 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 496.419.204,67 TL olarak hesaplanmıştır.

Ulufa Kap

2. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 74.166.666,67 TL (net 66.750.000,00 TL) tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, 6.749.166,67 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 18 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve 3. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir. 2023 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."