Türkiye'de dün Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre pay başına 10 TL temettü ödemesi açıklandı. Şirket tarafından 5 Nisan tarihinde yapılan açıklamada da Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim başlıklı açıklamasını yayınladı.

NET 10 TL TEMETTÜ VERECEK

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)'a duyurulan açıklamalarda ise şirketin yatırımcılarına pay başına brüt olarak 11,12 TL ve net hesaba geçecek olarak ise 10,00 TL temettü dağıtılmasına dair karar alındığı açıklandı.

KAP'A DUYURDU

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

2023 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 636.067.724,91 TL üzerinden; Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 636.067.724,91 TL lık net dönem karına (2.736.456,73 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (638.804.181,64 TL)’sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde (127.760.836,33 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (51.104.334,53 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (15.331.300,36 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (25.552.167,27 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5′ inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (24.014.346,76 TL)’ sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine (72.399.163,67 TL) II.temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (319.905.575,99 TL)olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

49 Milyar Liralık Enerji Devi O Tarihte Temettü Ödemesi Yapacak 49 Milyar Liralık Enerji Devi O Tarihte Temettü Ödemesi Yapacak

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt ( 200.160.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 11,12 TL (% 1112), net 10,008 TL.(% 1000,80) pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin 30.04.2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.