3 Yıl Boyunca Her Sene Temettü Ödeyen Verimi En Yüksek 10 Hisse Belli Oldu 3 Yıl Boyunca Her Sene Temettü Ödeyen Verimi En Yüksek 10 Hisse Belli Oldu

Türkiye'de 40 milyondan fazla abonesi olan telekom şirketi arasında yer alan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada temettü ödemesine karar verdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)'a gönderilen bildirimde Yönetim Kurulu Kâr Payı Dağıtım Teklifi Kararı hakkında açklama yaptı.

TURKCELL TEMETTÜ ÖDEYECEK

Telekom şirketi tarafından yapılan açıklamada Şirket yönetim kurulunun 5 Aralık 2024 tarihinde de ödenmek üzere lot başına brüt 2,8531809 TL, net 2,5678628 TL temettü ödenmesine karar verdiği belirtildi.

TURKCELL KARARI KAP'A BİLDİRDİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; brüt 6.276.998.060 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 5 Aralık 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılması hususunun, 2023 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.

Teklif kararının detayları, kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu ekte yer almaktadır.

Şirketin Türkiye'de ki etkinliklerini sürdürdüğü ve her geçen gün de abone sayısını artırdığı bilinirken temettü ödemesiyle ilgili tarih detayları da belli oldu.

Şirket 5 Aralık 2024 tarihinde bürt 2,85 TL ve net olarak hesaba geçecek 2,56 TL temettü ödeyecek.