Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin temettü ödemesi yapacağı ve detaylar hakkında açıklama yapıldı. Yayınlanan yeni karara göre şirket hisse sahiplerine dev ödeme yapacak. Şirket tarafından yapılacak temettü ödemesinin tarihi de belli olmuş durumda.

Şirketler dönemsel elde ettiği net karlar üzerinden yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaktadır. Bu temetttü ödemeleri yatırımcıların şirkete ola n güvenini artırmak için yapılmaktadır. Eczacıbaşı Yatırım Holding tarafından temettü ödemesi ne zaman yapılacak?

Sanayi Şirketi Yüzde 134 Oranında Temettü Ödemesi Yapacak Sanayi Şirketi Yüzde 134 Oranında Temettü Ödemesi Yapacak

TEMETTÜ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin temettü ödemesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada şirketin hisse başına nominal değeri 1 TL olan paylar için, brüt olarak %520 oranında, yani toplamda 5,200,000 TL kar payı ödeyeceği açıklandı. Yüzde 10 stopaj düşüldüğünde ise hisse başına ödenecek temettü net 4,680,000 TL olacak. 

Temettü ödemeleri, 07 Haziran tarihinde peşin olarak yapılacak. Ödeme tarihinden bir gün önce, 06 Haziran 2024'te kayıtlar kesinleşecek ve hissedarların hesaplarına kar payı yansıtılacak. Teklif edilen ve kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 05 Haziran olarak belirlendi.

Eczacıbaşı Temettü Ödemesi Detayları

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

(*) Yönetim Kurulumuz'un 12 Mayıs 2023 tarihli kararı ile E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'deki %31'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 25.396.608 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

(**) VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 437.714.382 Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı (360.579.488) Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam (798.293.870) TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır."

ECZYT HİSSELERİ NE DURUMDA?

ECZYT koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisseleri 23 Mayıs itibariyle 267,25 TL seviyesinde. ECZYT hisseleri haftalık bazda yüzde 2,39, aylık bazda ise 14,21 oranında değer artışı yaşadı. Şirket hisseleri uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda yüzde 126,87 oranında kazanç sağladı.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.