Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) gerçekleştirdiği 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı sonrasında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temettü ödemesi bildirisinde bulundu. Genel kurul toplantısıyla birlikte şirket tarafından temettü ödemesinin yapılmasına karar alındı. Hisse sahipleri temettü ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

MGROS NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildiris sonrasında birçok hisse sahibi temettü ödemesi almaya hak kazandı. Yapılan bildiriye göre MGROS hissesi sahiplerine brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Temettü ödemeleri yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs tarihinde hisse sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

3 Yıl Boyunca Her Sene Temettü Ödeyen Verimi En Yüksek 10 Hisse Belli Oldu 3 Yıl Boyunca Her Sene Temettü Ödeyen Verimi En Yüksek 10 Hisse Belli Oldu

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

  • Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL’si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL’si “diğer kaynaklardan” karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL’nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına,
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
  • Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 6,9040087; net 6,2136078 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,
  • ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine

karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadı"

Türkiye'de en büyük zincir marketler arasında yer alan Migros,  temelleri 1954 yılında dayanmaktadır. 2007 yılında Koç grubu Migros hisselerini satışa çıkardı. Migros Ticaret A.Ş. insan ve iyi yaşam konularında 2014-2015 yıllarında BİST'in sürdürülebilirlik endeksine giren ilk ve tek perakendeci şirket olmayı başarmıştır.