Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımı önerisi hakkında açıklama yapıldı.  Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) şirketi, yatırımcısına pay başına ''6,90'' TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan KAP bildirimine göre, 27 Mayıs tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL temettü ödenmesine karar verdiği belirtildi.

KAP Açıklaması

Migros'un belirttiği kar payı ödemesine ilişkin KAP açıklaması şöyle;

''Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a sunulacak Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

  • Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL’si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL’si “diğer kaynaklardan” karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL’nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıdaki kâr payı dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca kabulü halinde;

Enerji Şirketi Kararından Döndü! Temettü Ödemesi Yapacak Enerji Şirketi Kararından Döndü! Temettü Ödemesi Yapacak
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
  • Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 6,9040087; net 6,2136078 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,
  • ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasının Genel Kurul’a önerilmesine

karar verildi.'' denildi.