Borsa İstanbul'un önde gelen kimya şirketlerinden Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA), 2024 yılı için aldığı kar payı dağıtım kararını ve miktarını açıkladı.

Aksa Temettu Karari

Kimya şirketinin Yönetim Kurulunun aldığı karara ilişkin yapılan KAP açıklamasında ise kar payı dağıtımına ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu şirket AKSA'nın düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karı 1.651.981.302 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 1.471.242.775 TL olarak açıklanmıştı.

AKSA Kaç TL Temettü Verecek?

Yönetim Kurulu, düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan 1.651.981.302 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.618.750.000 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına karar verdi.

Bu kapsamda AKSA'nın yatırımcılara lot başına dağıtacağı temettü miktarı ise brüt 5,00 TL, net 4,50 TL olacak.

O Şirket 24 Nisan’da 56,70 TL Temettü Ödeyecek O Şirket 24 Nisan’da 56,70 TL Temettü Ödeyecek

Aksa Akrilik Kar Payi

AKSA KAP Açıklaması

AKSA'nın temettü dağıtımına ilişkin yaptığı KAP açıklaması şu şekilde:

"AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

1.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karımız 1.651.981.302-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 1.471.242.775-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 1.651.981.302-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.618.750.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak;

-  Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

-  Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

-  Kalan tutar olan 1.635.793.802-TL'nin 1.294.799.025-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 3,9994-TL, temettü oranı brüt %399,94.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

-  Dağıtılan temettüye istinaden 160.256.250-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

-  Birinci ve ikinci temettü sonrası kalan tutar olan 180.738.527-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-  Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 307.763.475–TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,9506-TL, temettü oranı brüt % 95,06) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

-  Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1., 2. ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettüler toplamının 1.618.750.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 5,00-TL, temettü oranı brüt %500,00.) tespit edilmesine,

-  Temettü bedellerinin 3 Nisan 2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

2.  Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

3.  İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verildi."

Yasal Uyarı

Yatırım tavsiyesi değildir. İçeriğin tamamı halka açık verilerden derlenmiştir.