Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin temettü ödemesi yapacağı açıklandı. Şirket yaptığı açıklamada ödemelerin 2 taksit şeklinde gerçekleşeceğini ve diğer detayları da yatırımcılarıyla paylaştı. Temettü müjdesini yatırımcılarına duyuran şirketin hisse fiyatları yükselişe geçti.

Şirketler tarafından alınan temettü ödeme kararları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şirketler dönemsel elde ettiği karları yatırımcılarıyla paylaşarak şirketin karlılığı artırılırken aynı zamanda yatırımcıya güven de verilmiş olunuyor. 

Milyon Liralık Dağıtım! Bu Hafta Temettü Dağıtma Kararı Alan Şirketler Listesi Milyon Liralık Dağıtım! Bu Hafta Temettü Dağıtma Kararı Alan Şirketler Listesi

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş., 21 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde temmettü ödemesi yapacağını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada hisse başına brüt 2.30 TL, net 2.07 TL temettü ödenmesine karar verildiği bildirildi. Bununla birlikte temettü ödemelerinin 2 eşit taksit halinde olmak üzere 26 Haziran ve 1 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacağı da açıklamada yer aldı.

Escar Temettü Ödemesi Detay

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.279.137.097 .- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 92.310.000 TL kâr payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 995.380 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.187.822.477 TL Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre net dönem karı 453.135.578 TL olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 92.310.000 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra 360.825.578 TL tutarında Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 124.890.000 TL kar payı dağıtılması, brüt 124.890.000 -TL'nin; 54.300.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 2,30 TL ( hisse başına brüt % 230), hisse başına net 2,07 TL (hisse başına net % 207 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesi, kar payı dağıtımından ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ayrıca; ödenecek olan kar payının 26 Haziran 2024 ve 1 Ekim 2024 tarihlerinde nakden iki taksit olarak ödenmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Güncelleme nedeni : Sehven işaretlenen Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır. açıklaması kaldırılmıştır."

ESCAR HİSSELERİ NE DURUMDA?

ESCAR koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisseleri 22 Mayıs itibariyle 330,00 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri temettü verimi açıklaması sonrasında yüzde 3,13 artış gösterdi. ESCAR hisseleri haftalık bazda yüzde 4,93, aylık bazda ise 24,29 oranında değer artışı yaşadı. Şirket hisseleri uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda yüzde 348,07 oranında kazanç sağladı.