SASA Polyester Sanayi AŞ, Mart ayı sonunda bedelsiz sermaye artırımı kararı alarak yatırımcılarını memnun etmişti. Şirket, geçtiğimiz günlerde Erdemoğlu Holding'e tahsisli sermaye artırımı yaparak sermayesini artırmıştı. Tahsisli sermaye artırımının tamamlanmasının ardından, bedelsiz sermaye artırımı için revize yönetim kurulu kararı açıklandı.

SASA tarafından yapılan açıklamada belirtildiğine göre:

"27 Mart 2024 tarihli KAP duyurusunda, Yönetim Kurulumuzun Şirket çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırarak ortaklara %700 oranında bedelsiz pay vereceği kararı duyurulmuştu. Söz konusu kararın ardından tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Şirket çıkarılmış sermayesi 5.410.014.118,10 TL'ye yükselmiş ve bedelsiz sermaye artırımı için söz konusu Yönetim Kurulu kararı revize edilmiştir."

Şirketimizin 6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında özetle;

Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti

-Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut durumda 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL’ye yükseltilmesine,
-İç kaynaklardan yapılacak 37.870.098.826,70 TL tutarındaki sermaye artışının; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre; 23.844.985.000,00 TL’sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 9.157.015.000,00 TL’sinin Sermaye Düzeltme Farklarından, 4.868.098.826,70 TL’sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
-VUK uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlara göre ise; 29.258.834.507,27 TL’sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 8.611.264.319,43 TL’sinin Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanmasına,
-Çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine
-Sermaye artırım işlemleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.