Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO), 20 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla şirketin çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesi'nin 6. Fıkrası çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını aşarak iç kaynaklardan %190 oranında artırılarak 714.780.000 TL'ye çıkarıldığı ve bu artışla birlikte şirketin toplam sermayesinin 1.090.980.000 TL'ye yükseltildiği belirtilmiştir.

Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulu tarafından alınan 20.06.2024 tarihli karar uyarınca;

Şirketimizin 376.200.000 -TL(ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 500.000.000,-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %190 oranında artış ile 714.780.000 TL artırılarak 1.090.980.000 TL’ye çıkarılmasına,

Artırılacak 714.780.000 TL’lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

Şirket sermayesinin %190 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 714.780.000 TL’lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, katılanların oybirliğle karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

Whatsapp Image 2024 06 20 At 16.13.00

Son 1 yılda %100 Yükselen Hisse'den %190 Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Geldi. Mayıs 2023 Sonunda 3 Tl iken şuan 6 tl civarında işelm görmektedir.