Borsa İstanbul'da bugün günü pozitif seyirle kapatan Çan2 Termik %646 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı vermiştir. Borsada son haftalarda yaşanan sermaye artırımları sonrası şirketlerin de kararları yayınlanıyor.

Son gelen haberlere göre de bugün Çan2 Termik şirketi tarafından da yüzde 646 oranında sermaye artırım kararı aldı.

ÇAN2 TERMİK KAP'A BİLDİRDİ

Şirket Esas Sözleşmesini 6. Maddesinde belirtilmiş olan 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Genel Kurul kararı 02.04.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

ÇAN2 TERMİK ŞİRKETİ HAKKINDA

Çan2 Termik A.Ş. 2013 yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Gıda Şirketinden Yüzde 757 Bedelsiz Kararı Sonrası Hisseler Tavan Gördü Gıda Şirketinden Yüzde 757 Bedelsiz Kararı Sonrası Hisseler Tavan Gördü

Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santralimiz, 340 MWm /330 MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda Santralimizde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

2019 Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde 06.12.2019 tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.