Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı açıklandı. Şirket tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama sonrasında bugün hisseler anlık yükselerek tavan gördü. Yatırımcıların dikkatini çeken sermaye artırımı kararının detayları da şirket tarafından paylaşıldı.

YÜZDE 757 REKOR BEDELSİZ KARARI

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN) tarafından dün akşam saatlerinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirket tarafından yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde 70.000.000 TL ödenmiş sermayenin 530.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL sevyesine çıkartılmasına karar verildiği duyuruldu. Şirket tarafından yapılan bildiri sonrasında hisselerde ani bir  yükselme meydana geldiği görüldü.

Eksun Bedelsi̇z Sermaye Artirim Detay

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 240.000.000 TL olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, Şirketimizin mevcut 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 530.000.000 TL artırılarak, 600.000.000 TL'na yükseltilmesine,

100 Lotunuz 488 Lot Olacak! SPK'dan Onay Geldi 100 Lotunuz 488 Lot Olacak! SPK'dan Onay Geldi

Şirket sermayesinin %757,14285 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında, artırılan 530.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; mevzuatın uygun gördüğü şekilde, tüm pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Gurubu paylar verilmesine,

İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,

Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

EKSUN HİSSELERİ TAVAN GÖRDÜ

Borsa İstanbul'da EKSUN koduyla işlem gören şirket hisseleri 10 Mayıs itibariyle günlük bazda yüzde 10 değer artışıyla 66,05 TL seviyesine geldi. EKSUN hisseleri aylık bazda yüzde 3,12 değer artışı yaşadı. Şirketin hisseleri yatırımcısına bir yılda sadece yüzde 10,92 oranında getiri sağladı.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.