Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından tarafından 25 Mart 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bedelsiz Sermaye Artırım Tescili hakkında açıklamalar yapıldı.

Bedava Hisse Dağıtımının Tarihi Açıklandı: 1000 Lot 12254 Lot Olacak! Bedava Hisse Dağıtımının Tarihi Açıklandı: 1000 Lot 12254 Lot Olacak!

Şirketin yapacağı yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımına dair, çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL den 397.256.000-TL ye artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin tadilinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.03.2024 tarihinde tescil edilerek, 11049 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)’na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.03.2024 tarihinde tescil edilerek, 11049 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.'' denildi.

Mavi Bedelsiz