Alkim Alkali Kimya A.Ş. şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a duyurulan bildiri de %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı.

Alkim Kimya, yüzde 100 oranında 150 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

KAP'A AÇIKLANDI

Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Alkim Alkali Kimya A. Ş. Yönetim Kurulu 15.04.2024 tarihinde Şirketimizin İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğünde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından; Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

Artan 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ye tekabül eden 15.000.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine ,

oy birliği ile karar verilmiştir."

Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti Lotlarınız 5 Kat Artacak! Holding Şirketi Bedelsiz Kararını SPK'ya İletti

YARIM ASIRLIK ŞİRKET

1948'de İstanbul'da şahıs şirketi statüsünde küçük bir imalathane ile başlayan çalışma hayatı, 1957'de limited şirket hüviyetine bürünmüş ve Alkali Madencilik Ltd. kurulmuştur. 1963'te ise Türkiye'deki sodyum sülfat işletmelerini geliştirmek için Amerikan Essex Interore Inc. ile Alkali Madencilik Ltd. arasında kurulan ortaklık sonucu Alkim Alkali Kimya A.Ş. kurulmuştur. Konunun Türkiye için önemi dolayısı ile, o tarihteki yasalar gereği, Alkim Alkali Kimya A.Ş. 8 Mayıs 1963 tarihinde 6 / 1728 sayılı özel kararname ile kurulmuştur.